Реклама в Интернет   Все Кулички
  

Andrei Voronin (Bayer 04, 2005)
Yuri Maksimov (Werder, 2000)Andrei Voronin (Bayer 04, 2005)Andrei Voronin (Mainz, 2001)Andrei Voronin (game against "Bayern Munchen", 2003) Oleg Luzhny (Wolverhampthon, 2003)Oleg Luzhny (Arsenal, 2000)Oleg Luzhny (Arsenal, 2001)Oleg Luzhny (Arsenal, 2001)